Výcvik ochrany obytelstva v prostorách BVV.

 
7. Března výjezdová jednotka HS Brno černovice 
výcvík ochrany obyvatelstva trva cca 3 hodiny 
PS BVV a JSDH Brno Černovice