Výjezdová jednotka

Jméno + Titul Funkce
Josef Hrazdíra Velitel jednotky,velitel družstva,strojník
Lukáš Florián Velitel družstva,strojník,nositel DT
Ing.Jan Slavík Velitel družstva, nositel DT
Jakub Halata  Hasič, nositel DT, velitel chemické služby
Patrik Mecerod Hasič, nositel DT, velitel technické služby
Michal Habán Hasič, nositel DT
Tomáš Hrazdíra Hasič, strojník, nositel DT
Pavel Mifka Hasič
Michal Dačev Strojník
Jan Sládek Hasič, nositel DT,velitel spojové služby
*** ****
*** ****
*** ****
*** ****