Chceš se stát hasičem ?

 

DOČASNÝ STOP STAV !!

 

Staň se i Ty dobrovolným hasičem. Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý život. 

 

Je Ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Brno Černovice. Naučíš se základům hasičiny při pravidelných školeních pořádaných jak na zbrojnici tak i u profesionálních hasičů HZS.

 

Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů,evakuaci a záchranu osob,poskytnutí předlékařské pomoci,obsluze požárních čerpadel,použití radiostanic,obsluha a údržba požárních vozidel,obsluha motorových pil,použití vzduchových dýchacích přístrojů atd.  Po základním proškolení budeš zařazen do JSDH obce a budeš vybaven kvalitní výstrojí určenou pro zásahovou činnost.

***

 

Postupně budeš vycvičen pro tyto činnosti: 

- hašení požárů 
- technické zásahy (řezání stromů, atd.) 
- záchrana a evakuace osob,zvířat,majetku 
- obsluha speciálních záchranných prostředků(pily,čerpadla) 
- řízení, obsluha a údržba zásahových vozidel(Mercedes,Tatra) 
- školící a vzdělávací činnost 
- kulturní akce 
- požární dozory 


Co získáš

- moderní výstroj pro zásahovou činnost včetně vozidel 
- vyšší společenský kredit 
- odborné vzdělaní v netradičním oboru 
- kolektiv lidí, kteří Vás nezklamou 
 


A co požadujeme ? 

 

- dobrý zdravotní stav 
- řidičské oprávnění C+E (není podmínkou) 
- obětavost a vytrvalost, chuť něco dělat 

 

    „Tak neváhej.“ Kontakt je  608705514 Josef Hrazdíra, velitel jednotky     

nebo si zažádejte o informace online ZDE

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce je složena z fyzických osob, které nevykonavají v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání (Činnost v JSDH obce při hášení požáru,provádění záchraných prací při pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v JSDH obce při nařízeném cvičenínebo nařízené odborné přípravě je jiným úkolem v obecném zájmu. Činost JSDH vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávím vztahu k obci nbo v pracovněprávním vztahu k hasičskému zachrannému sboru kraje. ) a je jedním z druhů jednotek požární ochrany (§ 65). JSDH obce ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje v samostatné působnosti na úseku požární ochrany obe (§ 29).